Skyskraper med vinkel mot himmelen hvor det er et fly

LEIE ELLER EIE?

Det er det evige spørsmålet. Skal jeg leie, eller skal jeg eie? Den norske boligmodellen legger opp til at flest mulig skal eie sin egen bolig. Med dagens skattesystem så gir det mening for flest mulig å eie sin egen bolig, men det betyr ikke at det er riktig for alle mennesker i alle aldre og alle situasjoner å eie sin egen bolig.

Vi tror det er mange situasjoner hvor det er riktig å leie.
Vi har laget en liste, som ikke er uttømmende, men som gir noen enkle eksempler på situasjoner hvor man (ofte) er bedre tjent med å leie enn å eie:

  • Du vet ikke hvor du kommer til å jobbe om 1-2 år
  • Du skal bo i en by i kun 1-3 år
  • Du har nettopp blitt singel og trenger en plass å bo raskt 
  • Du har nettopp gått inn i et nytt parforhold og dere skal nå bo sammen for første gang
  • Du skal starte opp en bedrift
  • Du ønsker å plassere egenkapitalen din i andre investeringer som gir deg bedre avkastning enn bolig

MySpot Living mener det bør være lettere å leie nye attraktive leiligheter med sentral beliggenhet fra profesjonelle selskaper enn det som har vært normalt frem til i dag.
Vi ønsker å tilby våre kunder moderne, tidsriktige og energieffektive boliger rundt knutepunkter og sentrale steder i Trondheim.
 
Veldig mange forenkler regnestykkene ved kjøp og salg av eiendom og gjennom det glemmer vesentlige kostnader knyttet til et boligkjøp.
Ved å gjøre det kan man ende opp med å tape penger på boligkjøpet sitt.
Dette regnestykket kan være ganske komplisert, men det er enkelt å bryte ned noen av hovedelementene for å illustrere et poeng.
 
La oss gi dere et konkret, enkelt eksempel, på noe mange glemmer;
Transaksjonskostnadene.
La oss si at du skal kjøpe en 2- roms leilighet sentralt i Trondheim.
Du ønsker en ganske ny leilighet.
Disse finner du til alt fra 2.500' til opp mot 3.000' (selv om det begynner å bli langt mellom de til 2.500' nå).
Du finner en til kr. 2.750' - da blir kjøpsomkostninger ca. 70.750,-
Når du skal selge blir salgsomkostninger ca. 75.000,-
Dette er grove tall, det kan godt bli mer, men du slipper sjelden unna med lavere kostnader enn dette.
Da har du totalt brukt 145.750,- i rene omkostninger. Disse glemmer mange å regne med.
Er prisstigningen 1.5% «tjener» du 39.000,- pr. år.
Din bolig må da være verdt mer enn 2.900.000,- før du kan begynne å se på noe prisstigning/ avkastning på din egenkapital.
Da skal du bo der i mer enn 3 år bare for å tjene inn omkostningene.
Er prisstigningen 5% så har du tjent inn dette på litt over 1 år.
Så nøkkelen her er prisstigningen. 
Men tror du at en leilighet som du betaler kr. 2.750.000,- skal gå for 2.900’ til 3.000’ for om ett år?
 
Du skal selvsagt hensynta leiepris vs. hva dine bokostnader vil være ved et kjøp også, men da begynner regnestykket å bli litt mer komplisert.
Det skal vi komme tilbake til i et annet innlegg.
Ofte hører vi folk som regner på 10% prisstigning og da vil de fleste regnestykker si at det lønner seg å kjøpe, uansett botid.
Og slik har det vært i noen år.
Men slik er det ikke nå.
Slik ser det ikke ut til å bli i årene fremover heller. Prisstigningen er spådd å bli mindre, og flatere enn vi er vant med.
Derfor bør man sette seg ned og gjøre gode forberedelser før man løper for å kjøpe sin neste bolig, eller sin første.
 
Dette innlegget må ikke misforstås til at MySpot Living mener at man ikke skal kjøpe sin egen bolig. Punktum.
For noen vil det også være riktig, men de fleste kommer til å kjøpe seg en egen bolig. Og når du vet hvor du skal bo i en lengre periode og skal stifte familie så vil det for de fleste være riktig.
Den norske boligmodellen vil nok bestå for all fremtid, men poenget vårt er at det er ikke gitt at det lønner seg for alle, i alle situasjoner.
 
I de situasjonene det ikke passer vil våre boliger være et godt alternativ.
Og når våre kunder har kommet til at de vil flytte og kanskje kjøpe seg en (for mange; første) bolig, så håper vi dere tar kontakt med oss så kan vi bistå dere med råd i prosessen, hvis dere ønsker det.
Vi har over 20 års erfaring med kjøp og salg av eiendom i Norge og vi vil gjerne være til hjelp.