Bilde av en dame sammen med MySpot Living logo

FAQ

Her er en oversikt over noen vanlige spørsmål og våre svar. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, så send oss en melding inne på annonsen du har sett på hybel.no eller send oss en e-post. Vi svarer så raskt vi kan.

Du har fått svar på alle dine spørsmål, og ønsker å leie!
- hva er neste steg da?

Gå inn på www.hybel.no og finn annonsen på leiligheten du ønske å leie der. Du må ha bruker på hybel.no
Hvis du ikke har det så må du lage deg en bruker på hybel.no - det er fordi det er vårt forvaltningssystem.
Leiekontrakt inngås der, og husleie blir fakturert gjennom dette forvaltningssystemet.

For å få leie hos oss må du ha en verifisert bruker og du må ha foretatt en kredittsjekk inne på hybel.no - alt dette er gratis og enkelt for deg å gjøre.

Når det er klart, så sender du oss så en melding via hybel om at du/dere ønsker å leie.
Meldingen må være sendt fra den som skal stå som hovedleietaker.

Det kan bare være 1 hovedleietaker.

Er dere to eller flere som skal leie og dere ønsker at flere skal stå på kontrakten?
De andre kan da føres opp som medleietaker.

Vi trenger navn, fødselsdato og år, e-post og mobil på alle som skal stå som medleietakere.
Du må sende oss denne infoen FØR vi lager kontrakten.

Så snart vi har fått dette fra deg så legger vi det inn i vårt forvaltningssystem og lager en husleiekontrakt på den leiligheten du/dere har ønsket å leie.

Ikke si at du vil leie en leilighet, før du faktisk har bestemt deg 100% for at du vil leie og kommer til å signere en husleiekontrakt.

Vi er 2 som skal bo sammen, skal vi begge stå på kontrakten?

Det er egentlig opp til dere. Det er kun 1 som kan stå som hovedleietaker iht. loven, og vi legger oss ikke opp i hvordan dere løser det dere imellom.
Vi har behov for en hovedleietaker.

Noen avtaler dette seg imellom med en samboeravtale, mens andre vil at begge skal stå i selve husleiekontrakten.
Bestem selv, men vi må vite det før vi lager kontrakten.
Se da punktet over for oppskrift.

 

Depositum eller depositumsgaranti?

Hos oss kan dere velge mellom ordinært depositum eller depositumsgaranti.

Depositum er at du må betale inn en sum tilsvarende 3 måneders husleie på en sperret konto som står som sikkerhet under leieforholdets varighet.

Renter tilfaller deg som leietaker og depositumet blir utbetalt når leieforholdet er avsluttet og det ikke er noen krav mot leietaker.

Det nyeste produktet på markedet er et alternativ til tradisjonelt depositum - en depositumsgaranti.

Du slipper å låse av den summen et depositum krever, men du kjøper en garanti i istedenfor.

Dere kan lese mer om garantien her -Depositumsgaranti

 

De fleste av våre kunder velger depositum, fordi det er billigst.
Du bestemmer selv, men må velge dette underveis i signeringsprosessen på kontrakten.

 

Når skal jeg betale depositumet?

Depositumet skal være innbetalt på konto i god tid før selve overtakelsen.

Det vil stå en frist for innbetaling av depositum i kontrakten, det er senest 1,5 måned før overtakelse.
Da har vi en sikkerhet for at dere kommer til å oppfylle avtalen.


Når skal jeg betale den første husleien?

Den første husleien skal være innbetalt på konto senest 1 uke før selve overtakelsen.

Forfallsfristen på fakturaen vil stå oppgitt som samme dato som du flytter inn, men det blir for sent ved innflytting.
Så du må betale denne senest 1 uke før innflytting, slik at vi har fått bekreftet fra banken at pengene faktisk står på konto før du får nøkkelen.
Uten betalt husleie vil du ikke få motta nøklene og overtakelsen blir utsatt, uten at dette påvirker betalingen av husleien. 


Hvilken oppvarming er det i leiligheten?

Leiligheten varmes (primært)  opp av fjernvarme som fordeler varmen via radiatorer eller som vannbåren gulvvarme (varierer fra leilighet til leilighet).

I tillegg er det balansert ventilasjon som returnerer ferdig oppvarmet luft inn i leiligheten gjennom ventilasjonssystemet og en varmegjenvinner. 

Dette er veldig energieffektivt og sørger for et godt inneklima. Denne oppvarmingen er inkludert i husleien.

På badet er det gulvvarme. Noen leiligheter har elektriske varmekabler som går på strøm og kommer på strømregningen til leietaker, mens andre leiligheter har vannbåren gulvvarme levert gjennom fjernvarme. Dette vil variere fra leilighet til leilighet. 


Hvor mye blir strømregningen på i leiligheten?

Dette vil selvsagt variere fra person til person og leilighet til leilighet, men de fleste leilighetene våre er små 2- roms og strømregningen ligger erfaringsmessig på ca. 250-500,- pr. mnd. for en slik leilighet (med normale strømpriser).

Siden det kun er varmekablene på badet, hvitevarene og lys i leiligheten som går på strøm så er det lite strømforbruk på slike nye leiligheter.


Valg av strømleverandør

Leietaker må ha eget strømabonnement. Det betyr at du også må velge strømleverandør. 

Du trenger ikke velge strømleverandør når du signerer kontrakt, men det vil komme opp et valg hvor du kan velge der.

Bare kryss nei, for å velge dette senere.

Vi vil hele tiden sørge for å ha en avtale med en foretrukken strømleverandør for å sikre våre kunder en optimal avtale.

Du får mer info om dette før innflytting.

 

Hvilke hvitevarer er inkludert?

Alle hvitevarene på kjøkken er inkludert. Det er kjøleskap med egen frysedel, komfyr, steketopp med induksjon og oppvaskmaskin.
Leietaker må stille med egen vaskemaskin på badet (se også neste punkt).


Er det plass til vaskemaskin på badet?

Ja, det er lagt opp til vaskemaskin (og tørketrommel for de som ønsker det) på badet.

Både med avløp, stikk til kontakter og plassering.

Det er en helt naturlig del satt av til vaskemaskin på badet.

Leietaker må selv stille med sin egen vaskemaskin og må selv koble opp denne. Vi anbefaler bruk av rørlegger for å sikre tette koblinger og hindre vannlekkasjer.
Vær forsiktig ved inn- og utflytting, så det ikke oppstår skader.


Hvorfor får jeg ikke komme på visning før jeg leier?

Du får komme på visning, men vi gjennomfører ikke visning før vi er sikre på at du faktisk er en reell leietaker. Det er ikke noe poeng å gjennomføre visninger bare for å vise frem leilighetene. Du kan se alt på bilder og planløsning. Visningen er den siste avklarende delen for de som er klare for å inngå en avtale, så lenge alt stemmer på visning.


Hvordan blir leiligheten seende ut?

Det er planløsningen som viser best hvordan leiligheten vil bli, men vi vet av erfaring at ikke alle klarer å se for seg hvordan den blir i praksis.

Vi er trygge på at leilighetene våre er veldig gode, for vi bruker mye tid på å velge ut de riktige kjøpene. Vi velger kun leiligheter hvor planløsningene er gode.

Vi skjønner at det kan være vanskelig å se for seg, men dere må prøve å stole på oss og vår over 20 årige erfaring med dette. Alle synes leilighetene våre er større i praksis enn de ser ut på plantegningene.


Følger det med parkeringsplass?

Nei, det medfølger normalt ikke p-plass sammen med leilighetene våre. Generelt så er det ikke muligheter for parkering sammen med leilighetene våre.

Det er selvsagt noen gate parkeringsplasser i områdene hvor våre leiligheter ligger, men veldig få. Det er vi ærlige på. 

Trondheim Kommune anser de nye områdene som utvikles rundt Trondheim sentrum som et sentrumsområde og har derfor lagt store begrensninger på hvor mange p- plasser utbyggerne har kunnet bygge i disse områdene.

Derfor er det enkleste å basere seg på offentlig transport. Det vil være en Metrobuss stopp ikke langt unna alle våre leiligheter.


Oppsigelse - når kan jeg si opp leiekontrakten?

I en standard husleiekontrakt hos oss så er det kun mulig å si opp husleiekontrakten en gang pr. år.

I april måned hvert år, med 3. måneders oppsigelsesfrist som starter i måneden etter. Så utflytting blir innen 31.07 det aktuelle året.

Vi tilbyr også husleiekontrakter med mer fleksibel oppsigelse, så det er bare å spørre om tilbud på det.

Da vil husleien være høyere, fordi dette er mer uforutsigbart for oss, men da kan vi inngå avtaler med 3 eller 6 mnd. oppsigelse.


Er jeg bundet av husleiekontrakten når jeg har signert?

Ja. Avtaler er bindende i Norge. Når du har signert en husleiekontrakt er du ansvarlig for å oppfylle den kontrakten. Den gjelder da for minimum ett år og forøvrig iht. kontrakten.

 

Hvorfor er husleiekontrakten på 3 år, når jeg kun skal bo i 1 år?

Husleieloven påbyr utleier å tilby leietaker minimum 3 års varighet på et leieforhold. Derfor er alle våre husleiekontrakter på 3 år.
Du kan fritt si opp denne kontrakten etter ett år, se info over om når du kan si opp.


Hjelp, det er slutt mellom meg og samboeren min, vi vil ikke bo sammen, men leier sammen, hva skal vi gjøre?

Ta kontakt med oss så vil vi etter beste evne bistå dere. Dere vil fortsatt være bundet av kontrakten inntil vi har funnet en ny leietaker, men vi kommer til å gjøre det vi kan for å leie ut leiligheten til noen andre så dere kan si opp og flytte fra hverandre. Alternativt så er det selvsagt mulig å løse det også hvis en av dere ønsker å bo igjen videre.

 

Har du andre spørsmål som ikke står her?
Send oss en e-post på info@myspotliving.no